Enneagram

Het enneagram geeft inzicht in iemands persoonlijkheid op het gebied van de types: perfectionist, helper, presteerder, romanticus, waarnemer, loyalist, levensgenieter, leidinggevende en bemiddelaar.
Het enneagram is een boeiend persoonlijkheidsmodel. In dit model worden op een heldere manier negen verschillende persoonlijkheidstypes beschreven. Een persoonlijkheidstype wordt bepaald door de specifieke motivaties, overtuigingen en verdedigingsmechanismen, die aan gedrag ten grondslag liggen. Deze zijn vaak onbewust, maar werken door in je leven, zowel in privésituaties als in je werk. Het model gaat ervan uit, dat jij jezelf in één van deze negen types het meest herkent.


Het enneagram is waardevrij. Het ene persoonlijkheidstype is niet beter of slechter dan het andere type.

Mensen met hetzelfde persoonlijkheidstype, ofwel enneatype, hebben dezelfde basismotivatie maar zijn niet gelijk. Ieder mens is en blijft uniek.

Het enneagram is een bron voor zelfreflectie en zelfkennis. Je krijgt meer inzicht in jezelf en in je relaties met anderen. Je gaat begrijpen wat de drijfveren en patronen zijn, die jouw reageren op de buitenwereld bepalen.

Je krijgt meer oog voor je sterke kanten en je valkuilen, daarnaast krijg je meer zicht op je mogelijkheden tot ontwikkeling.

Enneagram testen kunnen zowel per team als per individu ingezet worden.


DISCDisc rapportage geven inzichten in iemands persoonlijkheid op het gebied van dominantie, invloedrijk, stabiliteit, consciëntieusheid. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Men stelt dat wij op vier specifieke wijzen op de buitenwereld reageren: extravert, introvert, taakgericht en relatiegericht. De reactiecombinaties die hieruit ontstaan zijn: dominant, invloed, stabiel en consciëntieus.

De Dominante persoon is taakgericht en extravert. Hij heeft de drang de controle over te nemen en resultaten te bereiken. Hij wil en zal uitdagingen aannemen en winnen.

De Invloedrijke persoon is extravert en relatiegericht. Hij heeft de drang om anderen te motiveren, zich te uiten en gehoord te worden. Hij wil anderen overtuigen en beïnvloeden.

De Stabiele persoon is relatiegericht en introvert. Hij heeft een drang naar stabiliteit en harmonie en wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen.

De Consciëntieuze persoon is introvert en taakgericht. Hij heeft de drang om het juiste goed te doen en wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid.

Hoe DiSC te gebruiken?

- Ontdekken van persoonlijke sterktes, gebieden voor verbetering, optimaliseren.
- Leren waarderen van het gedrag van anderen.
- Effectief omgaan met conflicten door gemeenschappelijk gedrag te ontwikkelen.
- Versterken van teamgedrag en minimaliseren van conflicten.
- Strategieën ontwikkelen om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van anderen.
- Verbeteren van communicatieve vaardigheden door de juiste communicatiestijlen.
- Verhogen van verkoopvaardigheden en begrip van de prospect en klant.

Disc testen kunnen zowel per team als per individu ingezet worden.

gerard.jpg
4238oo181474057436.jpg

logona